Bir Demet Nergis
Tabiatın şiiri hiç bitmez.  

Türkoloji Alimi Kilisli Muallim Rif’at Bilge Anıldı
 
 
 
Meryem Demir / Ankara (Efece Haber) - Kilis’in yetiştirdiği değerli dil ve din bilginlerinden Türkoloji âlimi, bilge insan Kilisli Muallim Rif’at ebediyete intikalinin 60. yıldönümü dolayısıyla 22 Şubat 2013 Cuma günü YOYAV Kültür Merkezi’nde düzenlenen anlamlı bir anma toplantısında rahmet, mağfiret ve minnet duyguları ile anıldı. YOYAV’ın koordinatörlüğünde Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis Yardımlaşma Derneği ve Kilis Kültür Derneği’nin işbirliği ile gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda davetli ile ilim ve fikir adamı aydın insan katıldı.
 
Bunlar arasında Devlet Eski Bakanlarından Dr. Lütfi Doğan, Ankara Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Türer, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rif’at Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Acemioğlu, Türk Dil Kurumu Üyesi Doç. Dr. İbrahim Taş, Prof. Dr. Hayrettin Gürbüz, Prof. Dr. Aykut Mısırlıgil, Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Prof. Dr. Nusret Çam, Prof. Dr. Hayrani Altıntaş, Prof. Dr. Nihat Boydaş, Kilis eski valisi Tevfik Başakar, YÖK eski Başkan Vekili Dr. Uygur Tazebay, Milli Eğitim Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı Mehmet Temel, Kilis eski milletvekillerinden Veli Kaya, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, Kilis Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı M. Yahya Efe, Kilis Kültür Derneği Genel Başkanı Ali Yapıcıoğlu, Müzeler ve Eski Eserler Müdür Yardımcısı Ökkeş Dağlıoğlu, Emekli Genel Müdürlerden Sıtkı Dalkılıç, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı, Vakıflar Ankara Bölge Müdürü Aslan Yıldız, TBMM Eski Personel Dairesi Başkanı Fatih Uğurlu, Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Soylu, ve Tüm Bağ-Kur Derneği Başkanı Necati Koyuncu da vardı.
 
 
Merhumun hayatı, hizmetleri, eserleri, şiirleri ve düşünceleri ile Türk dili ve edebiyatına katkıları hakkında değerli düşüncelerin dile getirildiği konuşmaların yapıldığı toplantıda duygulu dakikalar yaşandı.
 
Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan toplantıda, gönderilen başarı ve iyi dilek mesajlarının okunmasından sonra açılış konuşmasını YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş yaptı.
 
Dr. İbrahim Ateş;
“60. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir araya gelip, ruhuna rahmet dilediğimiz, Türk dili ve edebiyatına önemli katkılarda bulunan ve ünü ülke sınırlarını aşan Türkoloji âlimi değerli büyüğümüz merhum Muallim Rif’at’ı bir kere daha minnet ve mağfiretle anarken, ruhunun şâd, mekânının cennet ve makamının yüce olmasını diliyorum.
Hayatını halkına adayan, milletine, memleketine ve bilumum insanlık ailesine unutulmaz hizmetlerde bulunan, bilgileri, bulguları ve düşünceleri ile insanlara ışık tutan, büyüklerini minnet, muhabbet ve şükranla anıp, hâtıralarını hâfızalarda yaşatan, Hayatını halkına adayan
milletine, memleketine ve bilumum insanlık ailesine unutulmaz hizmetlerde bulunan, bilgileri, bulguları ve düşünceleri ile insanlara ışık tutan, büyüklerini minnet, muhabbet ve şükranla anıp, hâtıralarını hâfızalarda yaşatan, kadir-kıymet bilir vefakâr insanlara da takdir ve teşekkürlerimi sunarak, büyüklerini andıkları gibi anılan büyüklerden olmalarını temenni ediyorum.
 
Biz bilginlerimizi baş tacı eden büyük bir milletiz. Düşüncelerini değerlendirmeyi, davranışlarını örnek almayı, yaşantılarını yansıtmayı ve uyarılarına uymayı görev biliriz. Bu gün birlikte andığımız bilge bilgin, örnek öğretmen ve mürşit insan Muallim Rif’at da gönlümüzde yaşattığımız büyük bir insandır.
 
İlim ve irfan yuvası, mantık ve marifet ovası Kilis’in yetiştirdiği değerli dil ve din bilgini merhum Muallim Rif’at Bilge, milletimizin medâr-ı iftihârı olan müstesnâ ve mümtâz kişilerden biridir. Sözü özüne uyan, millet ve memleket muhabbetini gönlünün derinliklerinde duyan ve fiili ile fikri örtüşen Muallim Rif’at, vatanperver bir insan, başarılı bir öğretmen, dirayetli bir araştırmacı, şuurlu bir şair ve mükemmel bir Müslümandı. Dinine, diline, milletine ve memleketine bağlılığı ile bilinen, memleketiyle mesleğini isminden önce söylemeyi adet edinen Muallim Rif’at; mütedeyyin, mütefekkir, müteşekkir, müteşebbis ve müstakîm bir insandı. Dinini dünyasına değişmeyen, dostlarıyla dövüşmeyen, çıkar peşinde koşmayan, okuyup öğrenmekten ve öğrendiğini öğretmekten başka bir şey düşünmeyen doğru, dürüst ve duyarlı bir insandı.
 
Teşrif ettiğiniz bu günkü anma toplantısını YOYAV, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis Yardımlaşma Derneği ve Kilis Kültür Derneği’nin işbirliği ile gerçekleştirdik. Tabii temennimiz, O’nu sadece dört kuruluşun değil, tüm Türkiye’nin anmasıdır. Temennimizin tasvip edilmesini umuyor ve bu günkü toplantıyı tertipleyen kuruluşların yetkilileri ve mensuplarıyla hepinizden Allah razı olsun diyorum.”
Kilisli Muallim Rif’at’ın adı anılmada, düşünceleri değer görmede, eserleri okunmada, bilgisi yayılmada, sevenleri çoğalmada ve kabri ziyaret edilmede daim olsun. Ruhu şâd, mekânı cennet ve makamı yüce olsun.” Dedi.
 
Dr. Ateş’ten sonra birer protokol konuşması yapan Kilis Eski Valisi Tevfik Başakar Muallim Rif’at’ın kişiliği ve hizmetleriyle ilgili çeşitli yönlerini dile getirdi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Osman TÜRER ise,
“Ülkemizin yetiştirdiği ve Kilis’in medâr-ı iftiharı, değerli Türk Dili araştırmacısı alim ve şair, merhum Kilisli Muallim Rif’at Bilge’yi, dâr-ı bekâya irtihalinin 60. sene-i devriyesinde bir kez daha yâd etmek ve yakından tanıtmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sözlerime başlarken, YOYAV’ın muhterem başkanı Dr. İbrahim Ateş beyefendi başta olmak üzere, bu programın tertip edilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum.

Ülkesine ve milletine önemli hizmetler îfa ederek ahirete irtihal eden büyüklerini hatırlamak, hatıralarını yaşatmak ve onları yeni nesle tanıtmak, hayatta olanların en önemli görevlerinden biridir. Bu aynı zamanda bir vefa borcudur. Biz de Kilis’liler olarak, bu programla, adı Kilis’le özdeşleşmiş olan değerli ilim adamı Muallim Rif’at Bilge’ye olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemiş, O’nu unutmadığımızı ve bundan sonra da unutmayacağımızı göstermiş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.”dedi.

 

Kilis Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı, "Kilisli Muallim Rif'at Bilge" kitabının yazarı gezeteci -yazar M. Yahya Efe’de konuşmasında:
“Türkoloji dünyasının tanınmış simalarından biri olan Kilis’in yetiştirdiği büyük Türk dil bilgini Muallim Ahmet Rif’at Bilge’yi aramızdan ayıran ölüm tarih sayfalarına 60. yılını da ekledi. Türk diline, Türk edebiyatına, kısacası Türk kültürünün en önemli kaynak eserlerini işleyerek, yayına hazırlatarak bizlere kazandıran Kilisli Muallim Rif’at Bilge, Türklük bilimi (Türkoloji) araştırmalarında yeri doldurulmaz bir değere sahiptir.

Sadece Anadolu Türklüğünün değil, bütün Türk dünyasının en büyük eseri olan Dede Korkut Kitabı’nın ilk yayımlarından birini Kilisli Muallim Rif’at Bilge yapmıştır. Türk dili üzerindeki çalışmalara önemli bir kaynak olan, Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı, Türk lehçelerinin ilk sözlüğü Divanü Lügat-it-Türkün ele geçen yegane nüshasının dağınık sayfalarını düzenleyen ve ilk yayımını gerçekleştiren de Kilisli Muallim Rif’at Bilge’dir.

Kilisli Muallim Rif’at Bilge, Türk edebiyatı ve Türk tarihi konusunda kendini kabul ettirmiş, titiz, dikkatli, çalışkan, sabırlı ve başarılı bir araştırmacıdır. O çok okuyan, okuduğunu anlayan ve değerlendirmesini bilen bir dil bilginidir. Türk Dil Kurumu çalışmalarının temelini oluşturan eserlerin başında gelen “Tarama Sözlüğü” nün ortaya çıkışında da en büyük çaba Muallim Rif’at’ın olmuştur. “dedi.

 

 
Kilis Kültür Derneği Genel Başkanı Ali Yapıcıoğlu’da konuşmasında: Muallim Rif’at’ın kısaca hayatını anlatarak; İşte, Kilis topraklarında doğup büyüyen insanların genel yapısına bir göz attığımız zaman, çok yönlü meziyetlerinin yanı sıra, hemen her konuda başarılı olduklarını görmekteyiz. Muallim Rif’at Bilge’de görüldüğü üzere, Kilis insanının özünde Felsefe. Mantık, Şiir, Edebiyat, Sanat ve Tasavvufu içeren değerlere sahip olması da bu başarılarına ek bir bilgi katmaktadır. Gerek Türkoloji dünyasında, gerekse diğer bilim dallarında büyük başarılar sergileyen Kilisli Muallim Rif’at Bilge’yi rahmetle anıyorum” dedi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rif’at Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal ACEMİOĞLU da konuşmasında:
“Kilisli Muallim Rıfat Bilge, isminin başında hep Kilisli ifadesini beraber kullanmıştır. Hiçbir yerde sadece Muallim Rıfat Bilge diye ismini kullanmamış ve hazırladığı eserlerde hep Kilisli Muallim Rıfat Bilge ifadesine yer vermiştir. Sadece bu tavrı bile onun Kilis’e ve Kilislilere verdiği önemi anlatmaktadır.
Kilisli Muallim Rıfat Bilge, Türk Dili ve Edebiyatı tarihinin ana kaynakları sayılan eserler üzerinde yaptığı çalışmalarıyla tanınmıştır.
Kilisli Muallim Rıfat Bilge, İstanbul kütüphanelerindeki birçok Arapça ve Farsça eseri incelemiş ve bunlardan birçoğunun çevirisini yapmıştır. Ayrıca, "Kitab-ı Dede Korkut", Evliya Çelebi Seyahatnamesi" gibi önemli eserlerin basım ve yayımını ve Katip Çelebi'nin Keşfu'z-Zünûn adlı Arapça eserinin Türkçeye çevrilmesini de yine Kilisli Muallim Rıfat Bilge sağlamıştır.
Kilisli Muallim Rıfat Bilge aynı zamanda iyi bir eğitimciydi. Öğretmenliği kutsal bir meslek olarak görmekte ve çalıştığı okullarda da son derece saygın bir muallim olarak kabul edilirdi. Eli öpülecek bir muallim ve bilim adamı olarak kabul görmüştü.
Kilisli Muallim Rıfat Bilge’nin ölümünden uzun yıllar sonra, Kilisli bir hemşerisi olan ve Almanya’da yaşayan Mehmet Rıfat Kazancıoğlu, Muallim Rıf’at anısına bir Eğitim Fakültesi binası yaptırmış ve fakülteye de Muallim Rıf’at ismi verilmiştir. Muallim Rıf’at ismi bu sayede yaşatılmaktır. Ruhu şad olsun diyor ve sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.“ dedi.
 
Türk Dil Kurumu Üyesi
Doç. Dr. İbrahim TAŞ’ta konuşmasında:
Muallim Rif’at, Kilis’te doğmuş, yüksek tahsilini İstanbul’da tamamlamış bir bilim insanıdır.
Mesleki hayatı daha öğrenci iken başladı; zira 1901’de henüz öğrenci iken Unkapanı Rüşdiyesi’nde vekil olarak Farsça derslerine girmeye başladı. Bu arada 1904’te girdiği Mekteb-i Hukuk’tan 1908’de mezun oldu. 1923’e kadar çeşitli okullarda Türkçe, Arapça, Farsça, Tarih ve Edebiyat öğretmenliği yaptı. Medresetü’l-Kuzât’ta Ceza Kanunu, İmam Hatip Mektebi’nde Felsefe dersleri verdi. 1923’ten 1946’da emekli olana değin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinde Arap Dili ve Edebiyatı okutmanlığı yaptı.
Görüleceği gibi Kilisli Muallim Rif’at, ömrünü tek bir sahaya hasretmemiştir. Kendisi, dönemin gözde Doğu dilleri olan Arapça ve Farsçaya hâkim olmakla birlikte Tarih ve Edebiyat gibi Türk kültür tarihinin ana dokusunu oluşturan sahalara da vâkıf idi. Bu bilinç ve sorumluluk ile olsa gerek Kilisli, hayatını sadece hocalık vazifesi ile geçirmedi. Kilisli Muallim Rif’at’ı bugünlere taşıyan başlıca iki yönü olmuştur. İlki Türk dili, kültürü ve tarihine ilişkin verimli çalışmalarıdır.
Muallim Rif’at’ın ikinci önemli hizmeti, Hâlis Efendi, Rızâ Paşa, Celâl Paşa, Bağdatlı Vehbi, İsmail Saib gibi kitap meraklılarının özel kütüphanelerinin yabancı ellere gitmesini önleyerek devlet kurumlarında kalmaları için verdiği uğraştır. Bağdatlı İsmâil Paşa’nın Mısır’a kaçırılan kitaplarının tekrar memleketimizde kalması için verdiği uğraş bunun için güzel bir örnektir.” Dedi.
Yapılan bu konuşmaların akabinde Kur’an-ı Kerim tilâvet edip, okunan hatm-i şeriflerin duasını yapan Dr. İbrahim Ateş, davetlilere duygulu dakikalar yaşattı.
 
Toplantının sonunda, konuşmacılara günü anısına birer plaket verildi.
 
Soldan: Türk Dil Kurumu Üyesi Doç. Dr. İbrahim Taş, Kilis Kültür Derneği Genel Başkanı Ali Yapıcıoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rif’at Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Acemioğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Türer, YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, Kilis Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı M. Yahya Efe
 
Prof. Dr. Osman Türer'e plaketini Dr. İbrahim Ateş verdi
Prof. Dr. Bilal Acemioğlu plaketini Vali Tevfik Başakar'dan aldı
M. Uygur Tazebay, Doç. Dr. İbrahim Tez'e plaketini verirken
M. Yahya Efe'nin plaketini emekli müsteşar yardımcısı Mehmet Temel verdi.
Ali Yapıcıoğlu'nun plaketini Kilis eski milletvekillerinden Veli Kaya verdi
Tasarım: M. Yahya EFE
Toplantı davetlilere sunulan ikramla noktalamdı
 
Milli Eğitim Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı Mehmet Temel, Kilis Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı M. yahya Efe, Türk Dil Kurumu Üyesi Doç. Dr. İbrahim Taş

 

 


Ekleyen Bir Demet Nergis
Tarih 24.2.2013 23:28:05
Yazdır Yazdır
Okunma 2684
Eklenen Yorumlar 
 • Diğer Başlıklar
 • Hacer Birgül TEKÇE Suluboya Resim Sergisi
 • PRİZMA’da BEN/SEN/O&BİZLER
 • ALİ DÜZGÜN "Kentsel Dönüşüm"dedi
 • ’İSTANBUL’dan Düşler ve Renkler’’ MARDİN’de
 • SAKARYA ZAFERİ Çalıştay ve Sergisi
 • 24. Uluslararası Değirmendere Ahşap Heykel sempozyumu başladı
 • ÇOBAN RESSAM
 • Serdar Okan’ın GÖKKUBBE Resim Sergisi
 • İSTİKLAL’de BARIŞ YOLU
 • J. Sorolla modaya imzasını attı
 • Son : 10 Gösteriliyor | Devamı ->

   

         

  Bu websitesi 1360x768 pixel'de en iyi görüntüyü vermektedir. http://www.birdemetnergis.com/ ® 2013. Tüm Hakkı Saklıdır.      Site İçeriği İzin Almadan Kullanılamaz.   Tasarım: Linear Yazılım